SERVEIS

- Wellness: Conjunt d’activitats on el que es busca és mantenir un equilibri entre entrenament físic i la salut, amb l’objectiu del benestar personal.

- Fitness: Aquesta família d’activitats té com a objectiu la millora de les capacitats físiques i les habilitats motrius bàsiques. Amb l’objectiu de millorar la imatge o el rendiment físic.

- Salut: Activitats de caràcter social dirigides a totes aquelles persones que requereixen d’un assessorament personalitzat en diferents àmbits.

- Serveis grupals: Treball dirigit a associacions, clubs esportius i empreses.

- Activitat per a nens: Formació lúdica en diferents esports amb caràcter pedagògic i psicomotriu.

- Activitats aquàtiques: Aprofitament dels beneficis del medi aquàtic amb les múltiples activitats a realitzar.

- Dirigir, gestionar i administrar serveis esportius i de salut tant públics com privats.
ACTIVITATS


- Medicina laboral (entrenament preventiu)

- Entrenament funcional

- Rehabilitacions i reentrenament esportives

- Treball funcional i cognitiu per població de risc

- Pretemporades esportives

- Entrenaments individuals per esportistes d’elit

- Formació de socorristes

- Oposicions i proves de nivell (Mosso, bombers, INEFC, ...)

- Assesorament nutricional